باشگاه مشتریان مؤسسه ...


سه شنبه 21 آبان 1398

کلیه مبالغ به ریال می باشند
طرح ها
طرح های اعتباری
نام طرح موجودی اولیه حداقل موجودی سقف موجودی قیمت
3میلیون اعتبار 30،000،000 0 100،000،000 1،500،000
توضیحات سقف حداکثر ده میلیون تومان است
طرح های امتیازی
نام طرح امتیاز اولیه درصد تخفیف حداقل خرید جهت تخصیص تخفیف حداقل موجودی کارت جهت استفاده از کارت حداقل خرید جهت استفاده از تخفیف حداقل خرید جهت استفاده از تخفیف ویژه تخفیف ویژه قیمت
امتیازی برنزی 1،000 2% 10،000 1،000 1،000 1،000،000 500 0
توضیحات
 
3 0 50% 10،000 0 0 0 0 1،500،000
توضیحات
 
2 0 50% 10،000 0 0 0 0 0
توضیحات
طرح های تخفیفی
نام طرح موجودی اولیه درصد تخفیف حداکثر تخفیف در هر خرید حداقل خرید جهت استفاده از تخفیف تعداد دفعات استفاده از تخفیف در روز حداکثر تخفیف در روز قیمت
3میلیون 0 50% 30،000،000 1،000 1 15،000،000 1،500،000
توضیحات
 
3 0 50% 15،000،000 1،000 0 1،500،000
توضیحات
 
2 0 50% 10،000،000 1،000 0 0
توضیحات
 
2 0 50% 20،000،000 100 0 0
توضیحات
 
2میلیون 20،000،000 50% 10،000،000 0 10 20،000،000 1،500،000
توضیحات
 
22 20،000،000 50% 20،000،000 1،000 10 20،000،000 0
توضیحات
 
طرح 55 50،000،000 50% 50،000،000 10،000 50 50،000،000 2،000،000
توضیحات تست 1 مهدی